Od 9. listopadu 2020 si mohou OSVČ (živnostníci) podávat žádost o ošetřovné za říjen 2020. Nárok je na 6400 Kč (za 16 dní v říjnu). Žádost je možné vyřídit online na webu Ministerstva průmyslu a obchodu. Ve srovnání s OČR pro zaměstnance je ale podpora pro OSVČ hodně nízká.

Ošetřovné pro OSVČ – 6400 Kč za říjen 2020 – skutečná podpora, nebo jen „výsměch“?

Od 9. listopadu 2020 si mohou OSVČ, kteří museli zůstat v říjnu doma s dětmi kvůli zavřené škole (školy se plošně uzavřely od 14. 10. 2020), požádat o „ošetřovné“. Jedná se o dotaci od Ministerstva průmyslu a obchodu (tedy něco jiného než je OČR pro zaměstnance). Princip fungování je podobný, jako během jarních měsíců. Za říjen může živnostník požadovat 6400 Kč (400 Kč na den, celkem 16 dní).

Ošetřovné pro OSVČ během jarní části epidemie

Během jarních měsíců (březen – červen 2020), fungovala podobná podpora pro OSVČ. Tehdy měli živnostníci „nárok“ nejprve na 424 Kč na den, následně pak na 500 Kč za den. Reálně tak za duben bylo možné dostat 15 000 Kč, za květen to bylo 15 500 Kč, atd.

Kdo má nárok na ošetřovné pro OSVČ během podzimu

Podmínky pro nárok na ošetřovné pro OSVČ, jsou nastavené podobně, jako během jarní části epidemie COVID. OSVČ musí mít podnikání jako hlavní činnost. Na dítě nesmí být vyplácen rodičovský příspěvek nebo mateřská (ani na jiné dítě v rodině). OSVČ nesmí mít „dluhy“ vůči státu (typu ČSSZ, zdravotní pojišťovna, Finanční úřad, Celní správa apod.).

Na jaře (během první části epidemie COVID), bylo možné žádat o ošetřovné na děti do 13 roků (tj. mladších než 13 roků v době vzniku nároku na podporu). Během podzimu (aktuálně za říjen) je to jinak:

 • Nárok na ošetřovné je jen u dětí do 10 roků (mladších než 10 roků v době vzniku nároku na podporu)
 • Nárok je i u starších dětí (až do 26 roků), pokud jsou závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost)
 • Nárok je i u všech dalších osob pokud jsou závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost), a zařízení, kde byly umístěny, bylo uzavřeno

Podrobnější podmínky o tom, kdo má nátok na podporu pro OSVČ v podobě ošetřovného, je možné najít na webu MPO.

Žádost o ošetřovné pro živnostníky za říjen 2020

Žádost o ošetřovné pro živnostníky je možné najít na webu Ministerstva průmyslu a obchodu:

 • Online aplikace pro žádost o ošetřovné je zde
 • Žádosti je možné podávat od 9. 11. 2020 od 9:00 hod
 • Žádost musí být podána nejpozději do 9. 12. 2020 do 23:59 hod
 • Doporučený způsob podání je přes datovou schránku wnswemb, do předmětu uvést fprij (v online aplikaci na webu MPO si vygenerujete příslušné PDF s žádostí, a tu pak odešlete přes datovku, jde to ale i jinak – viz informace z MPO výše)
 • Za říjen 2020 je možné získat 6400 Kč (16 dní – za dva dny podzimních prázdnin nárok není)

O ošetřovné za listopad 2020 bude možné požádat na začátku prosince 2020 (pravděpodobně někdy od 10. prosince 2020 – resp. až po skončení aktuální výzvy za říjen).

Vyberte si: Buď ošetřovné, nebo kompenzační bonus

Během jarních měsíců mohli OSVČ získat jak kompenzační bonus (původně 25 000 Kč, následně pak i druhý kompenzační bonus), a současně si požádat i o ošetřovné. Na podzim to už ale nejde.

OSVČ si musí vybrat jen jednu podporu. Buď kompenzační bonus (pokud na něj vůbec má nárok, okruh příjemců pro 3 a 4 kompenzační bonus během podzimu, je hodně omezený), nebo ošetřovné.

Není možné mít kompenzační bonus i ošetřovné. Na podzim je to buď jedno nebo druhé (resp. těch podpor pro živnostníky je více, a OSVČ si může žádat vždy jen o jednu podporu. Není možné kombinovat více různých podpor/dotací).

Kompenzační bonus a ošetřovné pro OSVČ současně?

Jediná možnost, jak může OSVČ dostat současně kompenzační bonus i ošetřovné je ta, že si o každou z těchto podpor požádá jen za část období – tak, aby se podpory nepřekrývaly.

Teoretický příklad: OSVČ je od 14. 10. 2020 doma s dětmi a tak si třeba za 2 týdny požádá o Ošetřovné. Následně, díky zpřísňování opatření proti epidemii, začne spadat do kategorie těch živnostníků, kteří mají nárok na kompenzační bonus. A pak si může požádat o kompenzační bonus (ten je přece jen o něco málo vyšší  – ošetřovné je 400 Kč na den, kompenzační bonus by měl být 500 Kč na den).

Jediné co nesmí nastat, je ta situace, aby se tyto dvě podpory překrývaly. Tj. v jeden kalendářní den není možné mít jak kompenzační bonus, tak i ošetřovné. Je ale možné část doby čerpat ošetřovné, a část doby kompenzační bonus (bez překryvu).

Ošetřovné pro OSVČ – 6400 Kč za říjen 2020 – opravdu?

Je sice fajn, že stát myslí i na ty rodiče, kteří podnikají jako OSVČ a museli zůstat doma s dětmi. A nemohou se tak reálně (naplno) věnovat svému podnikání.

Na druhou stranu těch 6400 Kč je hodně „virtuálních“. Na rozdíl od jarních měsíců musí OSVČ platit povinné odvody ČSSZ a zdravotní pojišťovně. Pokud by je neplatil, vznikl by mu u těchto institucí dluh a na ošetřovné by nebyl nárok.

Pokud by OSVČ platil jen minimální zálohy:

 • Minimální sociální pojištění pro OSVČ je aktuálně 2544 Kč
 • Minimální zdravotní pojištění pro OSVČ je aktuálně 2352 Kč

Takže OSVČ, který nemůže podnikat (pracovat) sice dostane od státu 6400 Kč, současně ale musí státu zaplatit minimálně 4896 Kč. Reálně tak OSVČ od státu dostane „ošetřovné“ 1 504 Kč za říjen.

Pokud budou školy zavřené i celý listopad 2020, pak to bude vycházet o něco lépe. Při 30 dnech v listopadu 2020, by mohl být nárok na ošetřovné ve výši 12 000 Kč. Po odečtení povinných odvodů, by v listopadu živnostník dostal 7 104 Kč.

Ošetřovné pro zaměstnance během podzimu

K zaměstnancům, kteří museli v říjnu (nebo pak i v listopadu 2020) zůstat doma s dětmi, je stát podstatně štědřejší. OČR pro zaměstnance se zvýšilo na 70% (počítá se z hrubé mzdy – redukovaný vyměřovací základ).

Zaměstnanec v říjnu za stejných 16 dní může dostat podstatně více peněz:

 • Zaměstnanec s hrubou mzdou 20 000 Kč dostane za 16 dní v říjnu 6640 Kč
 • Zaměstnanec s hrubou mzdou 25 000 Kč dostane za 16 dní v říjnu 8 288 Kč
 • Zaměstnanec s hrubou mzdou 30 000 Kč dostane za 16 dní v říjnu 9 952 Kč
 • Zaměstnanec s hrubou mzdou 35 000 Kč dostane za 16 dní v říjnu 11 616 Kč

Viz například tato kalkulačka pro výpočet OČR pro zaměstnance během epidemie (70%).

Také to není žádný „zázrak“, ale na rozdíl od OSVČ je to pro zaměstnance čistý příjem.

Z toho, co dostane na OČR, už neplatí sociální, zdravotní ani daně. Takže zatímco živnostník reálně za říjen dostane cca 1500 Kč, zaměstnanec dostává několikanásobek. Ošetřovné dokonce ani nepodléhá exekuci, takže pro řadu zaměstnanců s exekucí na plat, je to docela velká výhoda.

Ošetřovné za listopad 2020

Během listopadu by byl rozdíl ještě větší. Pokud bychom uvažovali, že budou školy zavřené celý měsíc listopad, tj. 30 dní, pak OSVČ bude mít sice teoreticky nárok na 12 000 Kč, reálně mu po zaplacení povinných odvodů zůstane jen 7 104 Kč.

Zaměstnanec za stejné období (30 dní v listopadu 2020):

 • Zaměstnanec s hrubou mzdou 20 000 Kč dostane za 16 dní v říjnu 12 450 Kč
 • Zaměstnanec s hrubou mzdou 25 000 Kč dostane za 16 dní v říjnu 15 540 Kč
 • Zaměstnanec s hrubou mzdou 30 000 Kč dostane za 16 dní v říjnu 18 660 Kč
 • Zaměstnanec s hrubou mzdou 35 000 Kč dostane za 16 dní v říjnu 21 780 Kč

Rodiče OSVČ jsou „méněcenní“ proti rodičům zaměstnancům?

Zaměstnanec s hrubou mzdou 35 000 Kč, platí měsíčně 2275 Kč jako sociální pojištění (méně než je minimální sociální pojištění pro OSVČ). Přesto má nárok na ošetřovné skoro 22 000 korun (teoreticky, za listopad 2020). A z toho nic státu neplatí.

OSVČ za stejnou dobu dostane 12 000 Kč a z toho musí státu zaplatit skoro 5000 Kč.

Ano, v uvedeném příkladu zanedbávám to, že kromě sociálního pojištění zaplaceného zaměstnancem jsou zde ještě další platby, které hradí zaměstnavatel. Nechci se do toho ale příliš zamotávat. Ona i řada OSVČ platí podstatně více na sociálním pojištění, než je ta minimální platba.

Z mého osobního pohledu mi přijde, že to jak je aktuálně nastavena podpora pro rodiče dětí, kteří s nimi museli zůstat doma kvůli zavřeným školám, je poněkud nefér. Nefér vůči OSVČ.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *