Od ledna 2024 se snižuje náhrada za práci z domu. Příplatek z home-office se od 1. 1. 2024 sníží na 4,50 Kč za hodinu práce. Na práci z domu ale není nárok. Zaměstnavatel a zaměstnanec se musí domluvit a uzavřít písemnou dohodu.

Snížení příspěvku za práci z domu – příplatek za home-office 2024

Od začátku roku 2024, se bude snižovat výše příplatku za home-office. Podle nových podmínek (které přinesla novela zákoníku práce na podzim 2023), může být při práci z domu nárok na příplatek. Od 1. 1. 2024 se sazba snižuje na 4,50 Kč za hodinu (v roce 2023 byla náhrada za home-office 4,60 Kč).

Příplatek za home-office v roce 2024

Od 1. 1. 2024 se bude snižovat paušální částka náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2024.

  • Příplatek za home-office 2023 = 4,60 Kč za hodinu
  • Příplatek za home-office 2024 = 4,50 Kč za hodinu

Viz návrh vyhlášky pro rok 2024, kterou připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí

Kdo má nárok na příplatek za práci z domu (home-office)

Zákoník práce určuje, že při práci z domu (nebo obecněji při práci na dálku), může být nárok na:

  • Proplacení skutečných nákladů
  • Paušální částku, kterou určuje vyhláška

Současně ale platí, že v písemné dohodě o home-office může být dojednáno, že žádný příplatek za práci z domu nebude.

Ono ve výsledku, těch 36,80 Kč za den (v roce 2023) nebo 36 Kč za den (v roce 2024) asi nikoho nezajímá.

Pro většinu zaměstnanců, je možnost práce z domu spíše benefit. A jsou rádi, pokud jim zaměstnavatel umožní pracovat z domu (alespoň pár dní v měsíci).

Nové podmínky pro práci z domu platí od podzimu 2023

Na podzim 2023, byla schválena velká novela zákoníku práce. Ta přinesla mnoho různých změn.

Poměrně hodně změn se týkalo práce na dohodu DPP a DPČ. Pro dohodáře se schválil nárok na placenou dovolenou, nárok na příplatky za práci v noci, o víkendu, ve svátek, atp.

Další změny se týkaly možnosti práce z domu. Home-office do té doby zákoník práce moc neřešil – byla to „šedá zóna“, která měla díky novele zákoníku práce dostat jasná pravidla.

Je nutné říci, že pravidla pro home-office, která byla nakonec schválena, jsou dosti vágní:

  • Na možnosti práce z domu se musí domluvit zaměstnavatel a zaměstnanec
  • Dohoda o práci z domu musí být písmenná
  • Zaměstnavatel nesmí nařídit práci z domu (kromě několika málo výjimek)
  • Zaměstnanec nemá nárok na práci z domu (může si jen podat žádost, zaměstnavatel mu na ni ale ve výsledku ani nemusí odpovědět)
  • Za práci z domu, může být nárok na paušální náhradu, nebo se mohou proplácet skutečné náklady spojené s prací z domu, nebo také za home-office nemusí být žádný příplatek

Nárok na home-office pro rodiče malých dětí (do 9 roků)

Původně to vypadalo, že v zákoníku práce, bude alespoň zaveden nárok na home-office pro rodiče malých dětí, nebo třeba pro ty, kdo pečují o nějakého nemocného příbuzného (osobu závislou na péči ve stupni II., III., IV).

Ale i z toho je jen jakýsi „nemastný-neslaný“ výsledek. Pro tyto zaměstnance, je sice v zákoníku práce zvláštní paragraf (viz paragraf 241a).

Ale jediné na co je nárok, je podat si žádost a dostat odpověď od zaměstnavatele. Zaměstnavatel totiž nemá ani u rodičů malých dětí žádnou povinnost, aby home-office schválil.

Může zaměstnavatel nařídit home-office?

Firma vás může poslat pracovat z domu, jen ve výjimečných případech. Ve většině případů, je nejprve nutná písemná dohoda a vzájemný souhlas obou stran. Tj. normálně vám firma nemůže nařídit, abyste pracovali z domu.

Nařídit home-office, je možné jenom pokud by se jednalo o nějakou zvláštní situaci – jako byla nedávná epidemie COVID.

Pokud by vláda (nebo jiný státní orgán) rozhodli o povinném home-office, tak by zaměstnavatel mohl poslat lidi pracovat z domu (pokud to umožňuje daná profese a pokud k tomu má zaměstnanec doma podmínky).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *